Việt Nam
序號
STT
申辦項目
Hạng mục
đăng ký
免用憑證
Miễn dùng
Giấy chứng
nhận
應備證件
Giấy tờ
cần chuẩn
bị
辦理天數
Số ngày
thực
hiện
1 Thay đổi hình thức sử dụng nhà ở 免CA憑證申辦

I. Xin vui lòng đề xuất đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi sử dụng.

II. Ngày thay đổi được sử dụng thay đổi nhà ở, trường hợp trước ngày 15 trong tháng thay đổi, tháng đó sẽ áp dụng thuế suất sau khi thay đổi, trường hợp sau ngày 16 trong tháng thay đổi, tháng đó sẽ áp dụng thuế suất ban đầu.

III. Nếu nền đất tọa lạc của nhà ở phù hợp với điều kiện áp dụng của thuế suất ưu đãi cho nhà ở riêng, xin vui lòng đề xuất đăng ký hồ sơ riêng 40 ngày trước khi thu thuế giá đất (trước ngày 22 tháng 09).

7
2 Đăng ký thiệt lập hộ tịch nhà ở 免CA憑證申辦

(I) Bản photo Giấy phép sử dụng vật kiến trúc; trường hợp chưa lĩnh nhận Giấy phép sử dụng, xin vui lòng nộp kèm bản photo Giấy phép xây dựng.

(II) Bản photo sơ đồ mặt bằng hoặc bản vẽ thành quả đo lường vật kiến trúc.

(III) Bản chính Đơn thỏa thuận tầng hầm và phần sử dụng chung.

(IV) Nhà ở chưa lĩnh nhận Giấy phép xây dựng hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành công trình, xin vui lòng nộp kèm Bản cam kết đăng ký thiết lập thuế nhà ở đối với nhà ở chưa đăng ký bảo lưu (đăng ký quyền sở hữu), bản photo mặt trước và mặt sau CMT, Giấy chứng nhận số nhà, bản chính ảnh chụp mặt chính và mặt nghiêng của vật kiến trúc.

(V) Nếu là nhà ở xây dựng bằng cốt thép, xin vui lòng nộp kèm dữ liệu quy cách cốt thép (trường hợp không nộp kèm dữ liệu, sẽ nhận định theo đối chiếu thực tế).

(VI) Nếu lắp cầu thang máy, xin vui lòng nộp kèm bản photo Hợp đồng công trình cầu thang máy có dán tem thuế trước bạ.

(VII) Các văn bản có liên quan khác.

Xin vui lòng tải lên văn bản kèm theo, hoặc kèm đầy đủ văn bản kèm theo trong vòng 2 ngày sau khi gửi hồ sơ đăng ký đi, ghi rõ mã số hồ sơ đăng ký do hệ thống trả lời, gửi qua bưu điện đến Cục chúng tôi hoặc Chi cục thuộc thẩm quyền của chúng tôi, trường hợp quá hạn mà chưa cung cấp thì coi như chưa hoàn thành thủ tục đăng ký.

20
3 Đăng ký sử dụng đất cho nhà ở riêng của thuế giá trị đất 免CA憑證申辦

Văn bản kèm theo liên quan:

Bản photo Sổ hộ khẩu, bao gồm đích thân người đăng ký, hôn phối và người nhà trực hệ được nuôi dưỡng vị thành niên, lô đất niêm yết như cung cấp để người nhà trực hệ thiết lập hộ tịch, xin vui lòng nộp kèm bản photo Sổ hộ khẩu người thiết lập hộ tịch, nếu vợ chồng không thiết lập cùng một hộ tịch, thì nộp kèm bản photo Sổ hộ khẩu của cả hai bên. (Trường hợp điền hoàn chỉnh thông tin của đích thân người đăng ký, hôn phối, người nhà được nuôi dưỡng vị thành niên và người thiết lập hộ tịch, thì không cần nộp kèm)

Giấy chứng nhận vật kiến trúc: (1) Vật kiến trúc đã đăng ký bảo lưu: Bản photo Giấy chứng nhận quyền sở hữu vật kiến trúc cải tạo; (2) Vật kiến trúc chưa đăng ký bảo lưu: Bản photo Giấy phép sử dụng hoặc Giấy thông báo kết quả khảo sát vật kiến trúc cải tạo hoặc (Bảng) bản vẽ thành quả khảo sát đo lường vật kiến trúc; (3) Nếu nhà ở hoàn thành xây dựng trước ngày 29 tháng 04 năm 1988, mà không có một trong các dữ liệu tại khoản trước, xin vui lòng điền Tờ khai tọa lạc nền nhà ở.

Khác: (1) Trường hợp có người khác ngoài người nhà trong vòng ba đời thiết lập hộ tịch và không có quan hệ thuê / cho thuê, xin vui lòng điền Tờ khai người có quyền sở hữu đất không có quan hệ thuê / cho thuê hoặc Tờ khai người đăng ký hộ tịch không có quan hệ thuê / cho thuê; (2) Trường hợp người không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, xin vui lòng nộp kèm bản photo thẻ cư trú, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng nhận khác.

Xin vui lòng tải lên các văn bản kèm theo hoặc kèm đầy đủ văn bản kèm theo trong vòng 2 ngày sau khi gửi hồ sơ đăng ký đi, ghi rõ mã số hồ sơ đăng ký do hệ thống trả lời, gửi qua bưu điện hoặc fax đến Chi cục thuộc Cục chúng tôi để thực hiện.

9 (hồ sơ họp khảo sát 26 ngày)
4 Đăng ký miễn thuế cho trường hợp người khuyết tật sử dụng thuế môn bài 免CA憑證申辦

Giấy chứng nhận cần chuẩn bị:

1. Giấy chứng nhận người khuyết tật (Giấy chứng nhận người khuyết tật quá hạn sẽ không thụ lý)

2. Trường hợp có khoản thuế nộp dôi sau khi đã nộp thuế quý năm nay và đã được hạch chuẩn miễn thuế, xin vui lòng cung cấp bản photo sổ tiết kiệm của đích thân chủ xe, để tiện thực hiện thủ tục chuyển khoản hoàn thuế.

 

Những giấy tờ cần nộp nêu trên, xin vui lòng tải lên văn bản kèm theo hoặc gửi bản photo qua được bưu điện hoặc fax đến Cục chúng tôi hoặc Chi cục thuộc Cục chúng tôi, và ghi rõ【Hồ sơ đăng ký trực tuyến】và【Mã số hồ sơ đăng ký】trả lời hệ thống.

5


財政部稅務入口網提供之線上申辦服務:
財政部稅務入口網(另開新視窗)

 
 
 
            

臺中市政府地方稅務局全球資訊網

sitemap

政府網站資料開放宣告

資訊安全與個資保護政策

隱私權保護宣告

交通資訊


地 址:[407665] 臺中市西屯區惠來里3鄰文心路二段99號
電話:(04)2258-5000‧傳真:(04)2251-6926‧免付費服務電話:0800-000321
服務時間:星期一至星期五 上午8:00-12:00:下午1:00-5:00‧全功能服務櫃台中午不午休

臺中市政府地方稅務局 版權所有瀏覽人次:12278170         更新日期:113-05-22
113/5/22


通臺中市政府地方稅務局
通過A+無障礙網頁檢測